Brieven regering

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2019, over het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2019, over het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2019D50717

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China (Kamerstuk 35207-5) en op de motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 35207-15)

Reactie op de motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China (Kamerstuk 35207-5) en op de motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief...

2019D50481

Brieven regering

Additionele bijdragen uit noodhulpmiddelen 2019

Additionele bijdragen uit noodhulpmiddelen 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 290 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2019D50478

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019. een bijeenkomst in het kader van de opvolging van het Global Compact on Refugees dat in december 2018 in New York werd aangenomen. Tevens werd...

2019D50200

Brieven regering

Rapportage economische missies en bezoeken, 1e helft 2019

Rapportage economische missies en bezoeken, 1e helft 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2019D49082

Brieven regering

Uitvoering VN Veiligheidsraadresolutie 2417 (2018) Conflict en Honger

Uitvoering VN Veiligheidsraadresolutie 2417 (2018) Conflict en Honger. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2019D49134

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35300-XVII) op 26 november 2019

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35300-XVII) op 26 november 2019. Hierbij bied ik u de schriftelijke antwoorden aan op vragen gesteld tijdens de eerste...

2019D48594

Brieven regering

Verzoek om ambtelijke ondersteuning bezoek Parijs

Verzoek om ambtelijke ondersteuning bezoek Parijs. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2019 Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mijn reactie...

2019D48416

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de onderhandelingen over het milieugoederenakkoord

Reactie op verzoek commissie over de onderhandelingen over het milieugoederenakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2097 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN...

2019D48289

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020...

2019D47903

Brieven regering

Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije

Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 316 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2019D48069

Brieven regering

Verslag Jaarvergadering Wereldbank 2019

Verslag Jaarvergadering Wereldbank 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede...

2019D47725

Brieven regering

Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 318 BRIEF VAN...

2019D47760

Brieven regering

IOB-evaluatie IMVO-beleid

IOB-evaluatie IMVO-beleid. specifieke terminologie moet zeer zorgvuldig bezien worden welke aanpassing zinvol is in de praktijk. IOB beveelt verder aan om proportionaliteit te handhaven als leidend beginsel voor gepaste zorgvuldigheid door (sectoren met) de hoogste risico’s...

2019D47762

Brieven regering

Antwoorden op vragen van het lid Amhaouch, gesteld tijdens het Algemeen Overleg RBZ/Handel d.d. 19 februari 2019, inzake het Special Purpose Vehicle in relatie tot Iran

Antwoorden op vragen van het lid Amhaouch, gesteld tijdens het Algemeen Overleg RBZ/Handel d.d. 19 februari 2019, inzake het Special Purpose Vehicle in relatie tot Iran. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp...

2019D46860