Brieven regering

Brieven regering

Aanvullende informatie over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Aanvullende informatie over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 154 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot...

2020D05660

Brieven regering

Fiche: Wijziging verordening handhaving van internationale handelsregels

Fiche: Wijziging verordening handhaving van internationale handelsregels. een herziening van de verordening handhaving van internationale handelsregels. Deze verordening, die de EU in staat stelt rechten op grond van internationale handelsovereenkomsten af te dwingen, dient herzien te...

2020D05075

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over twee artikelen in Politico inzake handelsverdrag VS

Reactie op verzoek commissie over twee artikelen in Politico inzake handelsverdrag VS. een mandaat voor een beperkt handelsakkoord over industriële goederen (inclusief visserij) en een overeenkomst over conformiteitsbeoordelingen. Sinds de vaststelling van deze mandaten zijn alleen...

2020D02820

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische...

2020D01476

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering. 2020D01410 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2020 Op 16 juli jongstleden ontving uw Kamer een burgerbrief van...

2020D01410

Brieven regering

Delegatie WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan, 8-11 juni 2020

Delegatie WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan, 8-11 juni 2020. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2019 Van 8-11 juni 2020 zal te Nur-Sultan, Kazachstan de twaalfde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie...

2020D00289

Brieven regering

Stand van Zaken oprichting Invest International

Stand van Zaken oprichting Invest International. het verstrekken van financiering vanuit het investeringsvermogen van 800 miljoen euro1, gestort door de staat. – Regelingentaak. Hierbij gaat het om het overhevelen van een aantal bestaande regelingen (DRIVE, DGGF-spoor...

2019D53615

Brieven regering

Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr...

2019D53635

Brieven regering

Factsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA

Factsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA. duizenden producten zoals verschillende chocoladeproducten (invoerrechten van gemiddeld 10% naar 0%), gesneden bloemen voor boeketten (van 6% naar 0%) en spruitjes (van 5.62 cent/ kg naar 0%). In...

2019D53762

Brieven regering

Scorekaarten multilaterale organisaties

Scorekaarten multilaterale organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 291 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2019D53056

Brieven regering

Scorekaarten multilaterale organisaties

Scorekaarten multilaterale organisaties.

2019D53056

Brieven regering

Voortgang Orange Corners programma

Voortgang Orange Corners programma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER...

2019D52416

Brieven regering

Vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen

Vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 101...

2019D52495

Brieven regering

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019. dit het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW), de klimaatspecifieke bijdrage aan IFAD en de bijdrage 2020 en 2021 aan het Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Op het...

2019D52043

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 november 2019

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 november 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2099 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL...

2019D51839