Brieven regering

Zoekresultaten (115)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie Jeugdzorg

Brieven regering

Reactie op motie Van Toorenburg over een tijdelijk verbod op jeugdzorg in het buitenland

Reactie op motie Van Toorenburg over een tijdelijk verbod op jeugdzorg in het buitenland. 31 839 Jeugdzorg Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2010D13610

Brieven regering

Brief Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling

Brief Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. kst-31015-49 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 015 Kindermishandeling Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de...

2010D28245

Brieven regering

Onderzoeksrapport gezinsbegeleiding in gedwongen en vrijwillig kader

Onderzoeksrapport gezinsbegeleiding in gedwongen en vrijwillig kader. kst-32015-9 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 015 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering...

2010D29571

Brieven regering

Toezeggingen met betrekking tot forensische pediatrie

Toezeggingen met betrekking tot forensische pediatrie. het preventiebeleid en het reageren op gedragingen die strafbaar zijn gesteld. Een vermoeden van kindermishandeling kan voldoende zijn om zorg aan het slachtoffer te bieden en hulp in het gezin...

2010D31595

Brieven regering

Wachtlijsten in de jeugd-ggz

Wachtlijsten in de jeugd-ggz. kst-31839-66 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de...

2010D31811

Brieven regering

Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod

Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod. kst-31839-69 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2010D31775

Brieven regering

Eindrapport onderzoek pilotprojecten campussen

Eindrapport onderzoek pilotprojecten campussen. jongeren die gedurende het onderzoek in bestaande projecten of voorzieningen zaten. Bij deze groep is een verbetering gezien van 67% tegen 79% voor de jongeren in de pilots. 2 Wij verwijzen u...

2010D32815

Brieven regering

Voortgang nota ‘De Kracht van het Gezin’

Voortgang nota ‘De Kracht van het Gezin’. het verlengen van het ouderschapsverlof van 13 tot 26 weken. Tevens is de ouderschapsverlofkorting losgekoppeld van deelname aan de levensloopregeling. Daarnaast heeft het kabinet in de Beleidsverkenning modernisering verlof...

2010D33066

Brieven regering

Signalement Inspectie jeugdzorg over particulier zorgaanbod

Signalement Inspectie jeugdzorg over particulier zorgaanbod. kst-31839-72 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter...

2010D34882

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de wachtlijsten in de jeugdzorg

Reactie op verzoek commissie over de wachtlijsten in de jeugdzorg. kst-31839-73 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN...

2010D38245

Brieven regering

Inspectie-notitie 'Veiligheid pleegkinderen in beeld'

Inspectie-notitie 'Veiligheid pleegkinderen in beeld'. kst-31839-74 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van...

2010D39969

Brieven regering

Overzicht verantwoordelijke minister inzake de ontwerpbegroting Jeugd en Gezin (XVII) 2011

Overzicht verantwoordelijke minister inzake de ontwerpbegroting Jeugd en Gezin (XVII) 2011. kst-32500-XVII-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van...

2010D42212

Brieven regering

Campuspilots

Campuspilots. kst-31001-97 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...

2010D43308

Brieven regering

Inspectierapport signalering kindermishandeling op huisartsenposten

Inspectierapport signalering kindermishandeling op huisartsenposten. kst-31015-52 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 015 Kindermishandeling Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...

2010D46141

Brieven regering

Zorgvuldige afronding pilots campussen

Zorgvuldige afronding pilots campussen. kst-31001-99 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2010D51234