Brieven regering

Zoekresultaten (1.557)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2712 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van...

2023D37462

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU-Cohesiebeleid van 29 september 2023 in Murcia

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU-Cohesiebeleid van 29 september 2023 in Murcia. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-08 Milieuraad Nr. 909 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D37300

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2708 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D36149

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie. de publicatie van rechterlijke beslissingen. ii. Rond de herziening van de regels af inzake draaideurpraktijken, met inbegrip van een afkoelingsperiode van twee jaar en beperkingen op betaalde activiteiten. iii...

2023D36107

Brieven regering

Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. de overkoepelende inzet t.a.v. de tussentijdse herziening van het MFK en richt zich met name op de voorgestelde wetgeving (naast de mededeling). Naast dit overkoepelende fiche worden twee...

2023D34291

Brieven regering

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo tweede kwartaal 2023 speelt een aantal factoren...

2023D33915

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2701 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2023D32972

Brieven regering

Fiche: Mededeling oprichting interinstitutioneel orgaan voor ethiek

Fiche: Mededeling oprichting interinstitutioneel orgaan voor ethiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3742 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D32819

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. cyberveiligheid en -defensie, hybride dreigingen, militaire mobiliteit, ruimtevaart en maritieme veiligheid. Ook verwelkomde de ER de inspanningen die zijn geleverd om het civiele GVDB te...

2023D32714

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023. waaronder de initiatieven om de levering van met name artilleriemunitie aan Oekraïne te vergroten en te versnellen, en de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie op te...

2023D30324

Brieven regering

Procedure voordracht Europese rechterlijke colleges

Procedure voordracht Europese rechterlijke colleges. voordrachten voor benoemingen in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-Hof) en het Gerecht van de Europese Unie (EU-Gerecht)...

2023D30254

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2690 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D29596

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2689 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D29416

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. de herziening van het Europees begrotingsraamwerk zal de ER mogelijk kort van gedachten wisselen en het belang van de herziening voor de Europese economie...

2023D28196

Brieven regering

Reactie op de berichtgeving inzake de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije

Reactie op de berichtgeving inzake de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije. de middelen gekoppeld aan deze specifieke programma’s, ook om die reden niet wordt voldaan aan de horizontale randvoorwaarde. Hongarije kan pas (gedeeltelijke) aanspraak maken...

2023D25854