Besluitenlijsten

Zoekresultaten (7.476)

U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten, Besluitenlijst procedurevergadering

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst extra (besloten) procedurevergadering ivm Onderzoek Omgevingswet d.d. 31 maart 2015 (PDF)

Besluitenlijst extra (besloten) procedurevergadering ivm Onderzoek Omgevingswet d.d. 31 maart 2015. Den Haag, 31 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 1 EZ i.v.m. agendapunt 1 OCW i.v.m. agendapunt 1...

2015D11733

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure vervroegen technische briefing Reservisten nota 2014 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure vervroegen technische briefing Reservisten nota 2014. Den Haag, 31 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 31 maart 2015 1. Agendapunt: Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend...

2015D11740

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure EZ Verzoek van het lid Geurts om reactie van het kabinet op advies Commissie voor de milieueffectrapportage op het Milieueffectrapport Programma Aanpak Stikstof - 27 maart 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure EZ Verzoek van het lid Geurts om reactie van het kabinet op advies Commissie voor de milieueffectrapportage op het Milieueffectrapport Programma Aanpak Stikstof - 27 maart 2015. Den Haag, 27 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste...

2015D11205

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 25 maart 2015 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 25 maart 2015. Den Haag, 27 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 23 EZ i.v.m. agendapunt 4, 11, 19, 22...

2015D11214

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Financiën - 27 maart 2015 (verzoek om snelle beantwoording vragen over salarisverhoging bestuur ABN AMRO) (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Financiën - 27 maart 2015 (verzoek om snelle beantwoording vragen over salarisverhoging bestuur ABN AMRO). Den Haag, 27 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 27 maart...

2015D11300