Besluitenlijsten

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 24 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 24 oktober 2023. Den Haag, 25 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): DiZa i.v.m. agendapunt 28 EU i.v.m. agendapunt 28, 29 KR i.v.m. agendapunt...

2023D44156

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure op 19 oktober 2023 - Verzoek lid Kat (D66) om het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 (36415) aan te melden voor plenaire behandeling (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure op 19 oktober 2023 - Verzoek lid Kat (D66) om het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 (36415) aan te melden voor plenaire behandeling. Den Haag, 19 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en...

2023D43102

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 10 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 10 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 26 BuZa i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt 23...

2023D41627

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure - Verzoek van het lid Becker (VVD) om via een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren op 4 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure - Verzoek van het lid Becker (VVD) om via een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren op 4 oktober 2023. Den Haag, 2 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor...

2023D39946

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 26 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 26 september 2023. Den Haag, 27 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3 BuHaOS i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 3...

2023D39104

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek van het lid Warmerdam (D66) om de Landelijke Cliëntenraad uit te nodigen voor het gesprek over de knelpuntenbrieven op 28 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek van het lid Warmerdam (D66) om de Landelijke Cliëntenraad uit te nodigen voor het gesprek over de knelpuntenbrieven op 28 september 2023. Den Haag, 14 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken...

2023D36963

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 12 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 12 september 2023. Den Haag, 13 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 28, 31, 35, 38 BuZa i.v.m. agendapunt 12 DEF...

2023D36644

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure 7-9 Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) aan te melden voor plenaire behandeling (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 7-9 Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) aan te melden voor plenaire behandeling. Den Haag, 7 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en...

2023D35911

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren) op 5 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren) op 5 september 2023. Den Haag, 6 september 2023 Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering...

2023D35689

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 4 juli 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 4 juli 2023. Den Haag, 5 juli 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 15, 16 EZK i.v.m. agendapunt 11 FIN i.v.m. agendapunt 17 Document...

2023D30698

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 27 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 27 juni 2023. Den Haag, 28 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 22 FIN i.v.m. agendapunt 13, 17 OCW i.v.m. agendapunt 7 RU...

2023D29084

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 13 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 13 juni 2023. Den Haag, 14 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 23 DiZa i.v.m. agendapunt 23 EU i.v.m. agendapunt 27, 28 EZK...

2023D26012

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 30 mei 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 30 mei 2023. Den Haag, 31 mei 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 10, 11 J&V i.v.m. agendapunt 7 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering...

2023D23189

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure 27 mei 2023 (Verzoek om Parlement & Wetenschap advies te vragen over Wet toekomst pensioenen in relatie tot artikel 63 van de Grondwet) (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 27 mei 2023 (Verzoek om Parlement & Wetenschap advies te vragen over Wet toekomst pensioenen in relatie tot artikel 63 van de Grondwet). Den Haag, 30 mei 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken...

2023D22745

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 16 mei 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 16 mei 2023. Den Haag, 17 mei 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13, 26 BuZa i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 33, 34...

2023D20667