Amendementen

Zoekresultaten (12.663)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Van Gerven over toevoeging van broeikasgassen en een zware voorhangprocedure

Amendement van het lid Van Gerven over toevoeging van broeikasgassen en een zware voorhangprocedure. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van...

2016D46452

Amendementen

Amendement van de leden Amhaouch en Bisschop over aanpassing verdeling subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Amendement van de leden Amhaouch en Bisschop over aanpassing verdeling subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het...

2016D46518

Amendementen

Amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij

Amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2016D46414

Amendementen

Amendement van het lid Gesthuizen over de Financial Intelligence Unit

Amendement van het lid Gesthuizen over de Financial Intelligence Unit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017...

2016D46352

Amendementen

Amendement van het lid Verhoeven over middelen voor preventie van cybercrime

Amendement van het lid Verhoeven over middelen voor preventie van cybercrime. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar...

2016D46450