Amendementen

Zoekresultaten (12.547)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 over het in de wet opnemen van openbare geestelijke gezondheidszorg als gemeentelijke taak

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 over het in de wet opnemen van openbare geestelijke gezondheidszorg als gemeentelijke taak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550...

2016D43098

Amendementen

Amendement van de leden Bashir en Gesthuizen over het niet verlengen van de eerste schijf in de Vpb

Amendement van de leden Bashir en Gesthuizen over het niet verlengen van de eerste schijf in de Vpb. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan...

2016D43133

Amendementen

Amendement van het lid Smaling over investering in hulp voor de vastgelopen vluchtelingen in Griekenland

Amendement van het lid Smaling over investering in hulp voor de vastgelopen vluchtelingen in Griekenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor...

2016D43124

Amendementen

Amendement van het lid Smaling over halvering budget aan de wereldtentoonstelling in Astana

Amendement van het lid Smaling over halvering budget aan de wereldtentoonstelling in Astana. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar...

2016D43155

Amendementen

Amendement van het lid Taverne over een verhoging met € 3 miljoen van de financiering ten gunste van UNFPA-supplies

Amendement van het lid Taverne over een verhoging met € 3 miljoen van de financiering ten gunste van UNFPA-supplies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel...

2016D43090