Amendementen

Zoekresultaten (11.769)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, [start_date], [end_date]

Amendementen

Amendement van de leden Amhaouch en Rahimi 36200-XIII nr. 112 t.v.v. nr. 13 over een subsidie voor Mijn digitale zaak voor mkb-ondernemers

Amendement van de leden Amhaouch en Rahimi 36200-XIII nr. 112 t.v.v. nr. 13 over een subsidie voor Mijn digitale zaak voor mkb-ondernemers.

2022D52405

Amendementen

Amendement van het lid Rahimi c.s. 36200-XIII nr. 88 t.v.v. nr. 10 over het schrappen van de vrijwillige donatie van ondernemers aan het Ondernemersklankbord

Amendement van het lid Rahimi c.s. 36200-XIII nr. 88 t.v.v. nr. 10 over het schrappen van de vrijwillige donatie van ondernemers aan het Ondernemersklankbord.

2022D52168

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 24 over een eenmalig uitkering voor ouders die vanaf 1 juli 2023 hun eerste kindje krijgen

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 24 over een eenmalig uitkering voor ouders die vanaf 1 juli 2023 hun eerste kindje krijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 Nr. 82

2022D52141

Amendementen

Amendement van het lid Leijten 35851-21 over sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders

Amendement van het lid Leijten 35851-21 over sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders.

2022D52335

Amendementen

Amendement van het lid Leijten 35851-20 over een Fonds voor klokkenluiders

Amendement van het lid Leijten 35851-20 over een Fonds voor klokkenluiders.

2022D52334

Amendementen

Amendement van het lid Leijten 35851-19 over verduidelijking en verbreding van de term 'misstand'

Amendement van het lid Leijten 35851-19 over verduidelijking en verbreding van de term 'misstand'.

2022D52333

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36094-20 t.v.v. nr. 16 over een voorhang voor de goedkeuring van de door de raad voor rechtsbijstand te stellen regels

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36094-20 t.v.v. nr. 16 over een voorhang voor de goedkeuring van de door de raad voor rechtsbijstand te stellen regels.

2022D52332

Amendementen

Amendement van de leden Thijssen en Kröger 36200-XIII-91 t.v.v. nr. 20 over ondersteuning van gemeenten in hun lokale aanpak met energiecoaches en energiefixers

Amendement van de leden Thijssen en Kröger 36200-XIII-91 t.v.v. nr. 20 over ondersteuning van gemeenten in hun lokale aanpak met energiecoaches en energiefixers.

2022D52330

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kröger en Thijssen 36200-XIII-90 t.v.v. nr. 19 over handhaving en toezicht op de verbreding van de energiebesparingsplicht

Gewijzigd amendement van de leden Kröger en Thijssen 36200-XIII-90 t.v.v. nr. 19 over handhaving en toezicht op de verbreding van de energiebesparingsplicht.

2022D52329

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek 36200-XIV-18 over verhogen van het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Amendement van het lid Koekkoek 36200-XIV-18 over verhogen van het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

2022D52275

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek 36200-XIV-17 over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen

Amendement van het lid Koekkoek 36200-XIV-17 over het vrijmaken van middelen voor de verdere uitbreiding van voedselbossen.

2022D52273

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Thijssen en Kröger 36200-XIII-89 over een lokale aanpak woningisolatie

Gewijzigd amendement van de leden Thijssen en Kröger 36200-XIII-89 over een lokale aanpak woningisolatie.

2022D52263

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas 36200-XIV-16 over investeringen in subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Amendement van het lid Van der Plas 36200-XIV-16 over investeringen in subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

2022D52138

Amendementen

Amendement van het ld Agnes Mulder c.s. 36094-19 over het maximeren van het aantal keren dat door de IMG in te roepen deskundigen tegenbewijs mogen leveren

Amendement van het ld Agnes Mulder c.s. 36094-19 over het maximeren van het aantal keren dat door de IMG in te roepen deskundigen tegenbewijs mogen leveren. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in

2022D52204

Amendementen

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. 36094-18 over het nauwkeuriger formuleren van de reikwijdte van het bewijsvermoeden

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. 36094-18 over het nauwkeuriger formuleren van de reikwijdte van het bewijsvermoeden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle

2022D52070

Naar boven