Moties

Zoekresultaten (1)

U zoekt op ‘25424-509’ U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 509 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN VAN DEN...

2020D03329