Kamervragen

Zoekresultaten (1)

U zoekt op ‘Klimaatsceptisch’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Mededeling (uitstel antwoord)

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het ENCO rapport

Aanhangsel 2 Vraag 12 In een webinar van Foratom (de Europese nucleaire brancheorganisatie) wordt de Nederlandse consultant M. van der Borst, voorzitter van de Dutch Nuclear Society, betrokken bij de klimaatsceptische website De Groene Rekenkamer en...

2020D44336