Gang

Wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 februari te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 29 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 19 december 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 februari te 14.00 uur. 

 4. 15 februari 2024

  Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (36469)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 25 april 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure) (36469)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten