Gang

Wetsvoorstel Wet banenafspraak

Dit wetsvoorstel moet het simpeler en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers vinden de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Kamerstuk 33981) ingewikkeld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap moeten geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Het doel is en blijft om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op werk bij reguliere werkgevers te geven en tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Maar de uitvoering van de banenafspraak wordt eenvoudiger. Zo behouden werkgevers het loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak zolang de werknemer in dienst blijft. Nu krijgen werkgevers maximaal drie jaar loonkostenvoordeel. De administratieve lasten worden verlicht omdat werkgevers en werknemers geen speciale verklaring meer hoeven aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om loonkostenvoordeel te krijgen. Verder komt er op termijn één banenafspraak voor alle werkgevers: het onderscheid tussen de overheidswerkgevers en het bedrijfsleven vervalt. Overheidswerkgevers moeten wel eerst meer banen gaan creëren, voordat dit verschil verdwijnt. Ook het systeem van quotumheffing verandert. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd dat bestaat uit heffingen en bonussen in plaats van het uitsluitend straffen van werkgevers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 te 14:00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:54 - 14:55

Wetgevingsproces

 1. 17 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 24 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 te 14:00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 20 december 2023

  Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 4 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 5 juni 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 9 september 2024

  Plenaire vergadering: Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) (36449)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten