Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

Dit wetsvoorstel beoogt de Waterwet zodanig te wijzigen dat de huidige praktijk van het vaststellen van normen met betrekking tot de waterkwaliteit kan worden voortgezet. Aanleiding uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij verleende watervergunningen voor het in bedrijf hebben van een waterkrachtcentrale door de Raad van State zijn vernietigd.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:09 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 april 2023.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 13:25 - 13:30

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 22 maart 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 april 2023.  

 4. 19 april 2023

  Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 31 mei 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 13 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit) (36316)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten