Gang

Wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Dit wetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het gebied van de verbetering van de digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 135
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Tegen
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:44 - 12:45

Procedurevergadering

Besluit: Er is geen behoefte aan een technische briefing en/of het opvragen van aanvullend commentaar.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 januari 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 9 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 20 december 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Er is geen behoefte aan een technische briefing en/of het opvragen van aanvullend commentaar.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 januari 2023 te 14.00 uur. 

 4. 19 januari 2023

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 maart 2023

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 8 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 21 maart 2023

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 8. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven) (36270)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten