Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Dit wetsvoorstel beoogt de productiebeperking die de kolencentrales is opgelegd met het oog op de vermindering van de CO2-productie met terugwerkende kracht in te trekken. Deze intrekking is noodzakelijk in verband met concrete zorgen over een mogelijke verslechtering van de gasleveringssituatie, met name voor de winter van 2022/2023. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om de delegatiegrondslag voor het stellen van regels voor het fonds voor werknemers van een kolencentrale aan te passen. Ten slotte worden drie verbeteringen van de wettelijke productiebeperking van de kolencentrales voorgesteld.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Er is geen behoefte aan een technische briefing over dit wetsvoorstel nog vooraf aan de inbrengdatum.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 oktober 2022 te 14.00 uur.  De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de beantwoording van de vragen gesteld in het schriftelijk overleg over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale (Kamerstuk 32 813, nr. 936).

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 27 september 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Er is geen behoefte aan een technische briefing over dit wetsvoorstel nog vooraf aan de inbrengdatum.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 oktober 2022 te 14.00 uur.  De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de beantwoording van de vragen gesteld in het schriftelijk overleg over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale (Kamerstuk 32 813, nr. 936).  

 4. 20 oktober 2022

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 13 december 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 14 december 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 september 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 10. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 28 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 5 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten