Gang

Wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de motie van het lid Meijer (VVD) c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor alle levende dieren (Kamerstuk 2021/22 35734, F). Voor een consumentenkoop van levende dieren gaat een termijn voor de omkering van de bewijslast ten aanzien van na de koop gebleken gebreken gelden van zes maanden in plaats van een jaar, zoals voor andere goederen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Wetgevingsoverleg

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (verplaatst naar 17 juni 2024)

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling op de stemmingslijst.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Wetgevingsproces

 1. 7 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 september 2022 te 14.00 uur. 

 4. 29 september 2022

  Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling op de stemmingslijst. 

 6. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 16 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 29 maart 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 25 maart 2024

  Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (verplaatst naar 27 mei 2024)

  Wetgevingsoverleg

 11. 27 mei 2024

  Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (verplaatst naar 17 juni 2024)

  Wetgevingsoverleg

 12. 17 juni 2024

  Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

Documenten