Gang

Wetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Dit initiatiefwetsvoorstel van D66 en PvdA stelt een wijziging voor van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 juli 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 1 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop. 

 3. 16 juni 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 juli 2022 te 14.00 uur. 

 4. 12 juli 2022

  Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (TK 36047)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 december 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 31 januari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 8. 20 april 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 17 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 24 mei 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 21 juni 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047) (antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 9 september 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047) (re- en dupliek)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten