Gang

Wetsvoorstel Archiefwet 2021

Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van de Archiefwet 1995, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Het wetsvoorstel bevat ook een uitbreiding van het toezicht. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om begrippen te verduidelijken en de toelichting begrijpelijker te maken. Het voorliggende wetsvoorstel moet ook een bijdrage gaan leveren aan de noodzakelijke verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 17:58 - 17:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Ambtelijke technische briefing organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, zodra het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 oktober 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:29 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 april 2022 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 maart 2022 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. besluitvorming over de genodigden voor het rondetafelgesprek. Technische briefing plannen kort na kerstreces?

Tijd activiteit: 14:00 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering van 16 december a.s. zal de besluitvorming plaatsvinden over de deelnemers aan het RTG over onderhavig wetsvoorstel. Als volgcommissie zal de commissie BiZa aangemerkt worden.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 17 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 25 november 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 4. 9 december 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: In de procedurevergadering van 16 december a.s. zal de besluitvorming plaatsvinden over de deelnemers aan het RTG over onderhavig wetsvoorstel. Als volgcommissie zal de commissie BiZa aangemerkt worden. 

 5. 16 december 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. besluitvorming over de genodigden voor het rondetafelgesprek. Technische briefing plannen kort na kerstreces? 

 6. 20 januari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 maart 2022 om 10.00 uur. 

 7. 23 februari 2022

  Archiefwet 2021

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 8. 24 februari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 april 2022 om 10.00 uur. 

 9. 7 april 2022

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 10 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 2 februari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 14. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 15. 28 september 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 oktober 2023. 

 16. 10 oktober 2023

  Convocatie inbreng nader verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 17. 18 april 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, zodra het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden. 

 18. 23 mei 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Ambtelijke technische briefing organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling.  

 19. 23 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 20. 9 september 2024

  Plenaire vergadering: Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021) (35968)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten