Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

De voorgestelde wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 maakt het mogelijk dat de asielvergunning voor bepaalde tijd voortaan in eerste instantie voor drie jaar wordt verleend en niet langer voor vijf jaar. Nederland gaat met het invoeren van deze maatregel volgens de toelichting meer in de pas lopen met andere landen in Europa, waar een verblijfsvergunning asiel voor vreemdelingen met een zogenoemde subsidiaire beschermingstatus al een kortere duur kent dan vijf jaar. Met het wetsvoorstel moet daarnaast worden voorkomen dat Nederland in vergelijking met andere lidstaten aantrekkelijker wordt voor asielzoekers.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken, gehoord de technische briefing, per brief met een plan te komen hoe dit wetsvoorstel voort te zetten.  Aanhouden tot na ommekomst van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het plan over de voortzetting van dit wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 april 2021.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 april 2021. 

 5. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 6. 15 april 2021

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30) 

 8. 12 mei 2021

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691) (is tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren. 

 10. 22 maart 2022

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 11. 31 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 12. 13 april 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken, gehoord de technische briefing, per brief met een plan te komen hoe dit wetsvoorstel voort te zetten.  Aanhouden tot na ommekomst van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het plan over de voortzetting van dit wetsvoorstel. 

 13. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten