Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Bij bevolkingsonderzoeken moet niet alleen worden gedacht aan de collectieve onderzoeken die voor een groot deel van de bevolking worden uitgevoerd, zoals de onderzoeken naar darmkanker. Het kan ook gaan om preventief gezondheidsonderzoek dat een individu op eigen initiatief en kosten ondergaat. Dit wetsvoorstel heeft tot doel meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd worden de nodige waarborgen gecreëerd om de kwaliteit van het preventief gezondheidsonderzoek te waarborgen en deelnemers te beschermen tegen de nadelen en risico's van preventief gezondheidsonderzoek.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota van wijziging

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:23 - 13:25

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 14:30 - 18:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:16 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:59 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een plenair debat of wetgevingsoverleg, te houden voor het zomerreces 2021. N.a.v. de ontvangen nota van wijziging zal aan de staatssecretaris worden verzocht een 'wijzigingen bijhouden document' naar de Kamer te sturen, waarin alle wijzigingen in het wetsvoorstel zijn verwerkt. De commissie wenst dit document te ontvangen voordat het wetsvoorstel wordt behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 4 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 12 februari 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 11 maart 2020

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (TK 35384)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

  Procedurevergadering

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 7. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 8. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 12 mei 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 19 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 26 mei 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 12. 16 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 24 juni 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 14. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (35384) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

 15. 12 januari 2022

  Procedurevergadering VWS (hybride)

  Procedurevergadering

 16. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 15 maart 2022

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (TK 35384)

  Technische briefing

 18. 8 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (35384) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

 19. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 21 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 21. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 22. 13 september 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 23. 14 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 29 september 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven