Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut

Het wetsvoorstel strekt ertoe gemeenten te verplichten bij het belasten van parkeren een tarief per minuut te hanteren, om zo te voorkomen dat burgers betalen voor een langere parkeerduur dan die welke daadwerkelijk is gebruikt.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 april te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indienster daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 21 maart 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 maart 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 4 april 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indienster daarop zal zijn ontvangen. 

 4. 18 maart 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 5. 20 maart 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 april te 14:00 uur. 

 6. 24 april 2014

  Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 3 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 9 september 2014

  Procedurevergadering.

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s. 

 9. 7 oktober 2014

  Procedurevergadering.

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 9 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 29 januari 2015

  Plenaire vergadering: Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 14. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 21 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten