Gang

Wetsvoorstel Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 inzake wijzingen in de huisvestingsportefeuille. In dit wetsvoorstel zijn de uitgaven en verplichtingen verwerkt die voort zijn gekomen uit de aankoop van een kantoorpand voor de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en de bilaterale ambassade in Brussel.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:02 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 juni 2022.

Tijd activiteit: 14:15 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 12 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 mei 2022

  Procedurevergadering (gewijzigde datum)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 juni 2022.  

 3. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 8 juni 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 30 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen.