Gang

Wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vierde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) COVID-19 met drie maanden van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. De Twm, bevat de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kunnen steeds met drie maanden verlengd worden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 96
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 3 Tegen
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met het voorstel het wetsvoorstel als hamerstuk af te handelen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2021 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 23 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 november 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 30 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 2 december 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2021 te 12.00 uur. 

 5. 15 december 2021

  Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (TK 35979)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 12 januari 2022

  Procedurevergadering VWS (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met het voorstel het wetsvoorstel als hamerstuk af te handelen. 

 7. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 1 februari 2022

  Plenaire vergadering: Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 2 februari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-raad en over de Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 979))

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 10. 3 februari 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over de Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 979)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten