Wetsvoorstel

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat een coronatoegangsbewijs alleen kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G). Dit geldt alleen voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet zijn genoemd (cultuur, evenementen, horeca, niet-essentiële dienstverlening).

Activiteiten

23 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur. Ter voorbereiding hiervan zal de staf een kort wetgevingsrapport opstellen.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

13:15 - 14:45

23 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

Documenten

Alle documenten