Wetsvoorstel

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze wetswijziging indient. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de Wet digitale overheid verankerd.
Het oorspronkelijke wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).
Wetsvoorstel Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972) werd op 18 februari 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Activiteiten

20 jan 2022
16 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:21

15 dec 2021
15 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 oktober 2021 om 12.00 uur.

12:00 - 13:00

01 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 september 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

24 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:39 - 14:40

Wetgevingsproces

22 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 sep 2021

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868) (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de commissie Digitale Zaken)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 sep 2021

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
07 okt 2021

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 35868

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 dec 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
16 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
20 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 mei 2022

Wet Digitale overheid (35868)

Technische briefing
01 jun 2022

Plenaire vergadering: Wet digitale overheid (35868)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

25 mei 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten