Wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35786 is die tweede lezing.
De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:
Voor hoofdstuk 1 wordt een ongenummerd artikel ingevoegd, luidende:

Algemene bepaling
De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
DENK 3
JA21 3
Volt 2
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Voor
PVV 17
FVD 5
SGP 3
Niet deelgenomen
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:15 - 13:40

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

 1. 31 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 20 mei 2021

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 35786)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 7 oktober 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 13 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 30 maart 2022

  Plenaire vergadering: Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (35786)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven