Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Voorstel tot wijziging van de Wet Dieren met een paar inhoudelijke aanpassingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte. Verder zijn de voorgestelde regels over kentekenen en waarschuwingsborden meer in overeenstemming met de praktijk en is het nodig enkele meer technische aanpassingen aan te brengen in de regels over tegemoetkoming in de schade als gevolg van bestrijdingsmaatregelen. Dit wetsvoorstel houdt verband met het eerdere voorstel tot wijziging van de Wet Dieren, die enkele technische onderdelen betreft, in het belang van een goede uitvoering van de Europese diergezondheidsverordening (Kamerstuk 35 398, nr. 3).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Tegen
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
JA21 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 12:00

Wetgevingsoverleg

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren VOORTZETTING op ma 11 maart

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg van vijf uur op maandag 4 maart 2024 met een spreektijd van zes minuten per fractie.  Ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg een rondetafelgesprek organiseren en hiervoor suggesties inventariseren.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg te plannen na het verkiezingsreces.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:15

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Leveren inbreng ten behoeve van nader verslag.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag (over de nota van wijziging 35746) vaststellen op 12 juli 2023 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 mei 2021 om 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

 1. 1 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 14 april 2021

  Procedurevergadering commissie LNV (LET OP: aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 mei 2021 om 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 11 mei 2021

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35 746)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 22 februari 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

 7. 5 juli 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag (over de nota van wijziging 35746) vaststellen op 12 juli 2023 om 10.00 uur.  

 8. 12 juli 2023

  Nader verslag - Wijziging Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35746)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Leveren inbreng ten behoeve van nader verslag. 

 9. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 27 september 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg te plannen na het verkiezingsreces. 

 11. 13 december 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg van vijf uur op maandag 4 maart 2024 met een spreektijd van zes minuten per fractie.  Ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg een rondetafelgesprek organiseren en hiervoor suggesties inventariseren. 

 12. 29 februari 2024

  Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 13. 4 maart 2024

  Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren VOORTZETTING op ma 11 maart

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 14. 11 maart 2024

  Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 15. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 17. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten