Wetsvoorstel

Vijfde incidentele suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn inzake Coronamaatregelen

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Coronamaatregelen.

Wetgevingsproces

18 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35683)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten