Wetsvoorstel

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Dit wetsvoorstel wil tegengaan dat ontvangen donaties bij maatschappelijke organisaties zorgen voor onwenselijke buitenlandse beïnvloeding. De burgemeester, het openbaar ministerie (OM) en andere aangewezen overheidsinstanties krijgen de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie gericht navraag te kunnen doen naar buitenlandse giften en als het hoge giften zijn te vragen naar de persoon van de donateur. Het tweede deel van het wetsvoorstel betreft stichtingen en is bedoeld om misbruik van financieel-economische aard, zoals witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Stichtingen zijn nu al verplicht om een balans en staat van baten en lasten op te stellen. Het wetsvoorstel verplicht stichtingen om deze financiële stukken voortaan te deponeren bij het handelsregister. De informatiepositie van diensten met controle-, toezichts- en opsporingstaken wordt zo vergroot.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
28 jan 2021
02 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 december 2020.

15:30 - 17:00

26 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

20 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 dec 2020

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (35646)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

23 nov 2020
Download Advies ATR
23 nov 2020
Download Advies Rvdr
23 nov 2020
Download Advies SBF
23 nov 2020
Download Advies OM
23 nov 2020
Download Advies GCV
23 nov 2020
Download Advies NVvR
23 nov 2020
Download Advies AP
Alle documenten