Wetsvoorstel

Invoering van de Verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen.

In de Erfgoedwet wordt een verbod opgenomen om cultuurgoederen binnen te brengen die in strijd met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het land waarin ze zijn ontdekt of vervaardigd, buiten het grondgebied van dat land zijn gebracht. Het voorstel wijzigt de Wet op de economische delicten door overtreding van dit voorschrift strafbaar te stellen. Daarnaast regelt het voorstel dat voor bepaalde cultuurgoederen een vergunning moet worden afgegeven, of een verklaring moet worden overlegd.

Activiteiten

Week 23
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35635)

21 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:07 - 15:10

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nota n.a.v. het verslag afwachten.

10:00 - 11:30

03 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 januari 2021 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

19 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

18 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
12 jan 2021

Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 apr 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 23

Plenaire vergadering: Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35635)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten