Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

Het wetsvoorstel voorkomt dat de nationale bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken voor de identiteitsvaststelling, per 1 maart 2021 komt te vervallen en de in dat kader verzamelde gegevens moeten worden vernietigd. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid vijf jaar langer te handhaven en om drie jaar na inwerkingtreding van dit voorstel de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de effecten van de bevoegdheid (opnieuw) te evalueren.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 november 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:50 - 15:51

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:15 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 16 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 29 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 4 november 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 5. 12 november 2020

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 18 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 16 december 2020

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 14 januari 2021

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604)

  Hamerstukken

 10. 4 november 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 12. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 9 maart 2022

  Vreemdelingen- en asielbeleid

  Commissiedebat

 14. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven