Wetsvoorstel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

Het wetsvoorstel voorkomt dat de nationale bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken voor de identiteitsvaststelling, per 1 maart 2021 komt te vervallen en de in dat kader verzamelde gegevens moeten worden vernietigd. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid vijf jaar langer te handhaven en om drie jaar na inwerkingtreding van dit voorstel de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de effecten van de bevoegdheid (opnieuw) te evalueren.

Activiteiten

14 jan 2021
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

17 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:15

04 nov 2020
29 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:50 - 15:51

27 okt 2020

Wetgevingsproces

16 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 nov 2020

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

16 okt 2020
Download Advies NOvA
16 okt 2020
Download Advies Politie
16 okt 2020
Download Advies AP
Alle documenten