Wetsvoorstel

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en een aantal andere wetten worden gewijzigd om de organisatorische aansluiting tussen het praktijkonderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), het mavo en het mbo te kunnen versterken. School- en instellingsbesturen worden beter in staat gesteld de gevolgen van (de zeker in krimpregio's) dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs op te kunnen vangen. Het voorstel voorziet daarom in regels om bestuurlijke samenwerking en bestuursoverdracht eenvoudiger te maken. Diverse bepalingen uit de WVO en de WEB vormen op cruciale onderdelen een belemmering voor het effectief laten zijn van de samenwerking tussen onderwijsbesturen en instellingen, aldus de toelichting. Dit wetsvoorstel richt zich op het wegnemen van die belemmeringen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
SP 9
PvdD 6
FVD 5
BIJ1 1

Activiteiten

29 jun 2021
24 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Wetsvoorstel stond geagendeerd voor 8 jl. Plenaire behandeling is uitgesteld i.v.m. recente ontvangst van derde nota van wijziging.  Ter informatie.

10:15 - 11:15

23 jun 2021
22 jun 2021
16 jun 2021
15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

11 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 13:21

11 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, de nota n.a.v. het verslag is nog niet ontvangen.

10:00 - 11:30

29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

29 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:50 - 15:51

Wetgevingsproces

15 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 nov 2020

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 feb 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 jun 2021

Plenaire vergadering: Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Plenair debat (wetgeving)
22 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 jun 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jun 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 jun 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten