Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

De salderingsregeling is bedoeld voor kleinverbruikers die elektriciteit invoeden op het net en wordt met name gebruikt door kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt jaarlijks verrekend met de stroom die verbruikt is, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd naar nul in 2031. Ook introduceert dit wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de elektriciteit die van een net wordt afgenomen en de elektriciteit die op dat net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 89
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:21 - 19:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 15:45 - 22:22

Procedurevergadering

Besluit: De minister zal verzocht worden de schriftelijke vragen van het lid Bontenbal (CDA) over de salderingsregeling (ingezonden 31 augustus 2022) voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.  Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De minister voor Klimaat en Energie wordt gevraagd te reageren op het alternatieve voorstel over de afbouw van de salderingsregeling dat door Holland Solar is gedaan.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Controversiële status behouden.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:45

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 november 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:30 - 15:35

Wetgevingsproces

 1. 8 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 27 oktober 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 november 2020 te 14.00 uur. 

 4. 19 november 2020

  Wijziging Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 8 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 10. 14 april 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 14 september 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversiële status behouden. 

 12. 1 februari 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 15 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 5 juli 2022

  Procedurevergadering EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De minister voor Klimaat en Energie wordt gevraagd te reageren op het alternatieve voorstel over de afbouw van de salderingsregeling dat door Holland Solar is gedaan. 

 15. 6 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 16. 4 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 11 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister zal verzocht worden de schriftelijke vragen van het lid Bontenbal (CDA) over de salderingsregeling (ingezonden 31 augustus 2022) voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.  Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 18. 17 januari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 19. 26 januari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 20. 31 januari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 21. 7 februari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten