Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Omdat de kostprijs van technieken die CO2-uitstoot terugbrengen vooralsnog vaak hoger is dan alternatieven die tot CO2-uitstoot leiden, is stimulering hiervan in een overgangsfase noodzakelijk. Hiervoor zijn subsidieregelingen in het leven geroepen (SDE+ en SDE++). Deze worden gefinancierd uit een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas: de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de ODE voor 2021 en 2022 verhoogd. De sector industrie draagt in 2021 ongeveer 390 miljoen euro en in 2022 ongeveer 395 miljoen euro bij aan de opbrengst van de ODE.

Activiteiten

02 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Belastingplan 2021

11:00 - 23:00

06 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag handhaven op woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur.

18:30 - 18:45

24 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.

10:00 - 11:00

23 sep 2020
Technische briefing

Besloten technische briefing Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

15:00 - 17:00

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

14:45 - 14:50

15 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Besloten technische briefing Belastingplan 2021

Technische briefing
Meer zien

Documenten

Alle documenten