Wetsvoorstel

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden hiervoor gewijzigd.
Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum. Het wetsvoorstel regelt verder ook een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing (heffing over regelingen voor vervroegde uittreding) en een uitbreiding van het verlofsparen zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

10 nov 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
05 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555 - LET OP tijdstip gewijzigd

Besluit: Behandeld.

13:30 - 18:30

13 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een spoedig in te plannen wetgevingsoverleg.

16:30 - 17:30

10 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:45 - 13:50

08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 september 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

03 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2020

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 okt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 nov 2020

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555 - LET OP tijdstip gewijzigd

Wetgevingsoverleg
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten