Wetsvoorstel

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Dit voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet strekt tot aanpassing van het vergunningstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte en het bevorderen van de veiligheid van de opsporing en winning alsmede van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Het wetsvoorstel introduceert enerzijds een eigenstandige methode van regulering voor aardwarmte en anderzijds een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen.

Activiteiten

09 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:31

08 dec 2020
08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 oktober 2020 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

16 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2020

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
01 okt 2020

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
30 nov 2021

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten