Wetsvoorstel

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Dit wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De rechter kan na de mondelinge behandeling uitspraak doen als alle benodigde informatie over de zaak van partijen zoveel als mogelijk voor de rechter beschikbaar is.
Het wetsvoorstel bevat daartoe de volgende uitgangspunten:
• het zoveel mogelijk door partijen verzamelen van de relevante informatie over hun geschil voordat een procedure bij de rechter wordt aangespannen;
• de mogelijkheid voor de rechter om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken;
• er komt één verzoek om een of meer voorlopige bewijsverrichtingen in plaats van afzonderlijke verzoeken per voorlopige bewijsverrichting (een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging en een vordering tot inzage voorafgaand aan een procedure);
• het inzagerecht (de regeling van de exhibitieplicht) wordt aangepast en zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de overige bewijsverrichtingen. Voor alle verzoeken om een voorlopige bewijsverrichting gaan dezelfde toe- en afwijzingscriteria gelden;
• de mogelijkheid om beslag te leggen op bewijsmateriaal in zaken die niet gaan over intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd in de wet

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 24 september 2020.

15:30 - 17:00

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2020.

10:00 - 11:00

23 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:30 - 17:15

Wetgevingsproces

18 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

18 jun 2020
Download Advies NOVA
18 jun 2020
Download Advies Stibbe
18 jun 2020
Download Advies Houthoff
18 jun 2020
Download Advies KBvG
Alle documenten