Wetsvoorstel

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Aanvullende spoedvoorzieningen en wetswijzigingen om te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden en dat de impact van dit virus zo beperkt mogelijk blijft. Het wetsvoorstel bevat voorstellen op het gebied van de ministeries van OCW, IenW, JenV en VWS.
Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vijf voorstellen gedaan.
1 Uitzondering op samenloopverbod artikel 7.8, vijfde lid, van de Erfgoedwet; met dit voorstel wordt de weg vrijgemaakt voor eigenaren van rijksmonumenten om wanneer zij reeds een subsidie ontvangen ook aanspraak te maken op een aanvullende leenfaciliteit wanneer deze in het leven wordt geroepen.
2 Verlengen bevoegdheidstermijn in de WPO en WEC voor leraren in opleiding tot leraar zintuiglijke en lichamelijke oefening
3 Leerresultaten primair onderwijs; een school kan worden beoordeeld als “zeer zwak” indien de leerresultaten onvoldoende zijn en het bevoegd gezag in verband met deze resultaten ook tekortschiet in de naleving van een of meer bij of krachtens WPO gegeven voorschriften. Aangezien er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoetsen zijn afgenomen wordt er hier voorgesteld om de berekening te maken over drie meest recente schooljaren in plaats van over drie achtereenvolgende schooljaren.
4 Inschrijving van (aspirant-)studenten die nog niet aan alle eisen voldoen; een aanpassing van de WHW waardoor het mogelijk wordt voor hogeronderwijsinstellingen om studenten die als gevolg van COVID-19 nog niet (volledig) voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen toch in te kunnen schrijven voor een associate degree, bachelor- of masteropleiding bij het instroommoment van 1 september 2020.
5 Compensatie studenten; studenten in hun laatste jaar van hun opleiding kunnen hun vertraging niet in een later stadium inlopen. Voor deze studenten die ook voor het studiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor hun opleiding en vervolgens in de periode tot eind januari 2021 een mbo-, hbo- of wo-masterdiploma halen is gekozen om een compensatie in te stellen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

30 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:20

30 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35497)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:50 - 23:40

23 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:30 - 17:15

Wetgevingsproces

18 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
23 jun 2020

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2020

Aanmelden als gereed voor plenair Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, grotendeels op terrein OCW, deels J&V, I&W, en VWS; reactie voor 16.00 uur

E-mailprocedure
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35497)

Plenair debat
02 jul 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

26 jun 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten