Wetsvoorstel

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

Activiteiten

09 sep 2021
10 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De staatssecretaris van Financiën verzoeken voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel de Kamer per brief te informeren over de gevolgen van de coronapandemie op onder meer het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt.

10:00 - 11:00

10 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

29 jan 2021
14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021 om 14.00 uur

13:45 - 14:45

Debat terugkijken
23 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:30 - 17:15

18 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om 14.00 uur.

16:00 - 17:00

Wetgevingsproces

17 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jun 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jan 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
29 jan 2021

Inbreng nader verslag Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 jun 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Week 41

Plenaire vergadering: Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

16 sep 2021
Download Beslisnota
Alle documenten