Wetsvoorstel

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

Activiteiten

14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021 om 14.00 uur

13:45 - 14:45

23 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:30 - 17:15

18 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om 14.00 uur.

16:00 - 17:00

Wetgevingsproces

17 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jun 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten