Gang

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 138
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 14:15 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Opnieuw aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De staatssecretaris van Financiën verzoeken voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel de Kamer per brief te informeren over de gevolgen van de coronapandemie op onder meer het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021 om 14.00 uur

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 17 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 juni 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om 14.00 uur.  

 3. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 4. 3 september 2020

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 januari 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021 om 14.00 uur 

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 29 januari 2021

  Inbreng nader verslag Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 10 juni 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De staatssecretaris van Financiën verzoeken voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel de Kamer per brief te informeren over de gevolgen van de coronapandemie op onder meer het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt. 

 9. 10 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 6 juli 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 30 september 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 13. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 14. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 29 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 6 april 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Opnieuw aanmelden voor plenaire behandeling. 

 17. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 8 juni 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 19. 7 september 2022

  Plenaire vergadering: Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 20. 13 september 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten