Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Opnieuw aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De staatssecretaris van Financiën verzoeken voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel de Kamer per brief te informeren over de gevolgen van de coronapandemie op onder meer het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021 om 14.00 uur

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 17 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 juni 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 3. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 3 september 2020

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 januari 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 29 januari 2021

  Inbreng nader verslag Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 10 juni 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 10 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 6 juli 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 30 september 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 13. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 14. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 29 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 6 april 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 17. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 8 juni 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven