Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds. Het gaat om een extra uitgave uit het Infrastructuurfonds die samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

02 jul 2020
30 jun 2020
Wetgevingsoverleg

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Besluit: Behandeld.

18:30 - 21:00

17 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag houdende een lijst van vragen vaststellen op 22 juni 2020.  Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een wetgevingsoverleg of plenair debat voor het zomerreces (onder voorbehoud van zaalcapaciteit).

10:15 - 11:45

16 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

12 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
22 jun 2020

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

Alle documenten