Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd. Zij kent drie hoofddoelstellingen:
1. Het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) inhoud in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn is aangenomen.
2. Het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten.
3. Het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun beschermde prestaties kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen. Het betreft hierbij in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze prestaties.
De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 20:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020 van 20.00 tot 23.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 juni 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 11 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid 

 3. 4 juni 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 juni 2020. 

 4. 18 juni 2020

  Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 oktober 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020 van 20.00 tot 23.00 uur. 

 6. 9 november 2020

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 11 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor stemmingen. 

 8. 17 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten