Wetsvoorstel

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd. Zij kent drie hoofddoelstellingen:
1. Het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) inhoud in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn is aangenomen.
2. Het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten.
3. Het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun beschermde prestaties kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen. Het betreft hierbij in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze prestaties.
De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

11 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

13:55 - 13:56

09 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Besluit: Behandeld.

20:00 - 23:00

Debat terugkijken
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 9 november 2020 van 20.00 tot 23.00 uur.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
04 jun 2020
14 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

11 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
18 jun 2020

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 nov 2020

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Wetgevingsoverleg
11 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten