Wetsvoorstel

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Dit wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan. Hierbij is rekening gehouden met de vereisten die onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze wet moet ook een duidelijk juridisch kader en mogelijkheden voor gegevensuitwisseling bieden zodat ernstige vormen van criminaliteit en ondermijning beter kunnen worden aangepakt.

Het wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken. Het gaat dan om vraagstukken als inbreuken op de integriteit van het financiële stelsel, van witwas- of fraudeconstructies, van georganiseerde criminaliteit, en van complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid. Een integrale aanpak vergt veelal dat partijen met elkaar gegevens uitwisselen en samen verwerken om hieruit nieuwe informatie af te leiden voor de inzet van hun taken en bevoegdheden. De praktijk laat echter zien dat samenwerkingsverbanden bij het gezamenlijk verwerken van gegevens op knelpunten stuiten.

Samenwerkingsverbanden in de context van deze wet zijn verbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen. Daarbij zijn op dit moment de volgende samenwerkingsverbanden aangewezen: Het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH).

De WGS is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan worden bepaald welke andere samenwerkingsverbanden ook onder deze kaderwet zullen vallen. Daarbij worden de deelnemende partijen aangewezen, wordt concreet gemaakt wat het “zwaarwegende algemene belang” is waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en wordt de werkwijze van het samenwerkingsverband vastgesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

07 dec 2020
Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

15:00 - 19:00

07 dec 2020
Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Besluit: Behandeld.

14:00 - 18:00

Debat terugkijken
04 nov 2020
11 mei 2020
07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

24 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 mei 2020

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 mei 2020

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (verplaatst naar 27 mei 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 nov 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
07 dec 2020

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Wetgevingsoverleg
07 dec 2020

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

Wetgevingsoverleg
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

29 apr 2020
Download Advies RIEC
29 apr 2020
Download Advies VNG
29 apr 2020
Download Advies NVvR
29 apr 2020
Download Advies OM
29 apr 2020
Download Advies NOvA
29 apr 2020
Download Advies FEC
29 apr 2020
Download Advies Politie
29 apr 2020
Download Advies iCOV
Alle documenten