Wetsvoorstel

Introductie griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

Voorstel om voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd (€ 83). Dit wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarmee het kabinet zich inzet om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

03 nov 2020
28 okt 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Besluit: Behandeld.

16:30 - 19:00

Debat terugkijken
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 28 oktober 2020.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
24 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:15

23 sep 2020
11 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbreng voor het verslag geleverd op 23 april 2020. Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

10:45 - 12:15

16 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

20:15 - 20:16

Wetgevingsproces

16 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2020

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure
23 apr 2020

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
24 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 okt 2020

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Wetgevingsoverleg
03 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

16 apr 2020
Download Advies NovA
Alle documenten