Gang

Wetsvoorstel Introductie griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

Voorstel om voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd (€ 83). Dit wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarmee het kabinet zich inzet om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 19:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 28 oktober 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng voor het verslag geleverd op 23 april 2020. Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 20:15 - 20:16

Wetgevingsproces

 1. 16 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid  

 3. 17 april 2020

  Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

  E-mailprocedure

 4. 23 april 2020

  Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbreng voor het verslag geleverd op 23 april 2020. Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. 

 6. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 7. 24 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 14 oktober 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 28 oktober 2020.  

 9. 28 oktober 2020

  Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 3 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 11. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 12. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten