Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen.

Voorstel om voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd (€ 83). Dit wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarmee het kabinet zich inzet om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
11 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbreng voor het verslag geleverd op 23 april 2020. Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

10:45 - 12:15

16 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

20:15 - 20:16

Wetgevingsproces

16 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2020

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure
23 apr 2020

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten