Wetsvoorstel

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het wetsvoorstel strekt ertoe in verband met de coronacrisis een tijdelijke voorziening te treffen voor verhuurders en huurders die het mogelijk maakt een tijdelijke verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst overeen te komen. Die verlenging betreft maximaal drie maanden en loopt tot uiterlijk 1 september 2020. Dit voorkomt dat huurders nu hun huis moeten verlaten. Eveneens wordt voorkomen dat een dergelijke verlenging tot gevolg heeft dat de huurovereenkomst van rechtswege wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

15 apr 2020
Wetgevingsoverleg

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) TK-35431

Besluit: Behandeld.  Behandeld.

10:30 - 13:30

Debat terugkijken
08 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

20:31 - 20:32

Wetgevingsproces

06 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 apr 2020

Naar aanleiding van het zeer recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431) wordt de commissie in overweging gegeven de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op dinsdag 14 april te 17.00 uur

E-mailprocedure
10 apr 2020

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (TK 35431)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 apr 2020

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) TK-35431

Wetgevingsoverleg
16 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 apr 2020

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten