Wetsvoorstel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)

Activiteiten

08 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

20:31 - 20:32

07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 mei 2020.  Wetsvoorstel niet plenair behandelen voor het zomerreces.

13:30 - 14:30

Wetgevingsproces

01 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
08 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mei 2020

Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten