Wetsvoorstel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van het Nederlandse systeem voor het telefonisch overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden (hierna: telemarketing). Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem, wat inhoudt dat abonnees die natuurlijke personen zijn ongevraagd telefonisch mogen worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register of aan de verzender anderszins te kennen hebben gegeven niet te willen worden benaderd. Dit wetsvoorstel introduceert een opt-in-systeem voor telemarketing. Het uitgangspunt van dit nieuwe systeem is dat telemarketing aan natuurlijke personen niet mag plaats-vinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Activiteiten

Week 02
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

22 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds voor plenaire behandeling aangemeld.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
09 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:15

08 sep 2020
06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 mei 2020 te 12.00 uur.

13:30 - 14:30

01 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

20:40 - 20:41

Wetgevingsproces

25 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
14 mei 2020

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 sep 2020

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2020

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Week 02

Plenaire vergadering: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten