Wetsvoorstel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Het voorstel bevat een aanpassing van de Participatiewet. Er wordt voorgesteld om vorderingen die zijn ontstaan wegens schending van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid uit te sluiten van de vermogens-toets. Hiermee wil de regering de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand wegnemen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

08 sep 2020
03 sep 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

16:35 - 19:00

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

12 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering (videoconferentie) over de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen op 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel te behandelen na het zomerreces.

09:30 - 10:15

07 apr 2020
21 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 16:15

21 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 februari 2020 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

16 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 feb 2020

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets - 35374

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
12 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35374)

Plenair debat (wetgeving)
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 aug 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten