Wetsvoorstel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Het voorstel bevat een aanpassing van de Participatiewet. Er wordt voorgesteld om vorderingen die zijn ontstaan wegens schending van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid uit te sluiten van de vermogens-toets. Hiermee wil de regering de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand wegnemen.

Activiteiten

07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.

14:45 - 15:45

21 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 16:15

21 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 februari 2020 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30