Wetsvoorstel

Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van politiegegevens

Het wetsvoorstel heeft tot doel een intensievere screening mogelijk te maken voor bepaalde, door de minister aan te wijzen, functies in het ‘veiligheidsdomein’. Voor deze functies is een hoge mate van integriteit nodig en zijn de bestaande screeningsinstrumenten niet voldoende of niet geschikt. Het wetsvoorstel introduceert daarom een nieuw soort VOG; de VOG politiegegevens. De afgifte van deze VOG wordt geweigerd als de aanvrager niet van onbesproken gedrag is. Politiegegevens kunnen hierbij, net als justitiële gegevens, een zelfstandige weigeringsgrond vormen. Daarbij wordt gelet op de omstandigheden van het geval en het doel waarvoor deze VOG wordt gevraagd.

Activiteiten

18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 januari 2020.

14:30 - 16:00

10 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Wetgevingsproces

06 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 jan 2020

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

06 dec 2019
Download Advies Politie
06 dec 2019
Download Advies VNG
Alle documenten