Wetsvoorstel

Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van politiegegevens

Het wetsvoorstel heeft tot doel een intensievere screening mogelijk te maken voor bepaalde, door de minister aan te wijzen, functies in het ‘veiligheidsdomein’. Voor deze functies is een hoge mate van integriteit nodig en zijn de bestaande screeningsinstrumenten niet voldoende of niet geschikt. Het wetsvoorstel introduceert daarom een nieuw soort VOG; de VOG politiegegevens. De afgifte van deze VOG wordt geweigerd als de aanvrager niet van onbesproken gedrag is. Politiegegevens kunnen hierbij, net als justitiële gegevens, een zelfstandige weigeringsgrond vormen. Daarbij wordt gelet op de omstandigheden van het geval en het doel waarvoor deze VOG wordt gevraagd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

07 dec 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30 uur)

09:30 - 12:30

07 dec 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Besluit: Behandeld.

19:30 - 23:00

Debat terugkijken
23 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 7 december 2020.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 5 oktober 2020.

15:30 - 17:00

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:31

18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 januari 2020.

14:30 - 16:00

10 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

06 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 jan 2020

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
02 jul 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
07 dec 2020

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (verplaatst naar 19.30 uur)

Wetgevingsoverleg
07 dec 2020

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Wetgevingsoverleg
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

06 dec 2019
Download Advies Politie
06 dec 2019
Download Advies VNG
Alle documenten