Wetsvoorstel

Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Het wetsvoorstel vereenvoudigt de grondslagen voor de bekostiging van de scholen voor voortgezet onderwijs (vo), zoals geregeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De huidige bekostiging van het vo is complex en sluit onvoldoende aan bij de werkelijke exploitatie van schoolbesturen. Met het vereenvoudigde bekostigingsmodel kan de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen worden verbeterd. En de onbedoelde sturing op de onderwijsinhoud wordt verminderd, de transparantie vergroot en administratieve lasten verlaagt.
Het wetsvoorstel voorziet tevens in het vereenvoudigen van de grondslagen voor bekostiging van vo-scholen in Caribisch Nederland.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

01 jul 2020
Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Besluit: Behandeld.

15:00 - 19:00

04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

03 jun 2020
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het voorstel: VVD, CDA, D66, GL, PvdA en CU.

15:00 - 15:00

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de nota n.a.v. het nader verslag en dan via een e-mailprocedure over het vervolg besluiten (betreft uitgebreid wetsvoorstel).

14:45 - 15:45

20 mrt 2020
12 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 20 maart 2020 te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

13 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:15

29 jan 2020
Technische briefing

Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Besluit: Behandeld.

13:30 - 14:30

19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing vindt plaats op woensdag 29 januari 2020 van 13.30 - 14.30 uur  Inbrengdatum voor het verslag op 4 februari 2020 te 14.00 uur.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:40 - 14:00

Wetgevingsproces

02 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 jan 2020

Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Technische briefing
04 feb 2020

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 mrt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 mrt 2020

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
03 jun 2020

Behandeling wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Kamerstuk 35354)

E-mailprocedure
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2020

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
02 jul 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten